DUO 21. storočia: Ochrana životného prostredia a prosperujúca ekonomika

| Manworld.sk | Biznis
Zdroj obrázka: afotostock/Shutterstock.com

Téma udržateľnosti, ochrany životného prostredia a človeka pri práci je u nás čoraz dôležitejšia. Aj preto sa mnohé firmy snažia transformovať existujúcu ekonomiku na zelenú. A nielen ochrana životného prostredia, ale aj vhodné pracovné podmienky pri práci k tomu prispievajú.

Pojmy ochrana životného prostredia a podnikanie sú oveľa menej protirečivé, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Životné prostredie a biznis už dávno nie sú dva protichodné pojmy

Možno si na prvý pohľad poviete, že ide o dve úplne odlišné veci. Zavedenie dôležitých ISO 14001 noriem do praxe však hovorí niečo úplne iné.

Na jednej strane prostredie, príroda a základ všetkého života slúži ako zdroj mnohých dôležitých zdrojov a zároveň ako záchytná nádoba na odpadové produkty. Poskytuje tiež biotop mnohým rastlinným a živočíšnym druhom, v neposlednom rade aj ľuďom.

Na druhej strane je tu ekonomika, ktorá je určená na ďalší rast, spotrebúva zdroje a znečisťuje životné prostredie, čo sa zavedením ISO noriem postupne mení k lepšiemu.

Moderná spoločnosť zaisťuje vzájomnú harmóniu

Medzi životným prostredím a ekonomikou existuje ambivalentný vzťah. Príroda zásobuje ekonomiku cennými zdrojmi a sprístupňuje priestor. Ekonomika využíva tieto zdroje na rast a neustále zlepšovanie.

To zase prospieva prírode, pretože tak, ako poskytuje kvalitná pracovná obuv zamestnancom maximálne pohodlie, vysoká úroveň blahobytu je zasa základom lepšej ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

V prípade, že chcete dosiahnuť úspech bez ohrozenia svojho okolia, mali by ste sa poistiť nielen vytvorením vhodných podmienok na bezpečnú prácu, ale aj získaním medzinárodne uznávaných noriem.

Prečítané: 109x
Späť hore
Vyberáme

Repas alebo regenerácia DPF filtra? Čo je lepšie?

Filter pevných častíc je kovový valec naplnený špeciálnym žiaruvzdorným keramickým mate...

Ako sa obliekame?

História módy je približne taká stará ako história odevu. To znamená, že od okamihu ked...

Zjednodušte si ťažké začiatky v podnikaní

Vstúpiť do podnikateľského prostredia môže byť pre nezainteresovanú a neskúsenú osobu v...

Vytvorila digitálna agentúra MW media s.r.o. www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu | www.123web.sk