Po práci si treba oddýchnuť

To platí vždy, no nestačí sadnúť si doma pred televízor a pozerať športové prenosy. Niekedy si zaslúžime väčšiu odmenu ako inokedy, no aj to závisí najmä od toho, akú prácu sme úspešne vykonali.

Menšie úspechy zažívame každý deň, často ich tak prechádzame bez povšimnutia. To je žiaľ často aj prípad nadriadených, ktorí tak zanedbávajú motiváciu svojich zamestnancov. Aj týmto spôsobom sa tak pripravujú o vysokú produktivitu práce, keďže najlepším zamestnancom je ten spokojný. Často nestačí len finančná odmena, ale aj dobré medziľudské vzťahy vedia pomôcť v rozhodovaní, či je tá ktorá pozícia a firma pre Vás tá pravá. Pracovné prostredie vie teda niekedy pomôcť, aby sme našli prácu, ktorá nám vyhovuje nielen po finančnej stránke.

Prácu si však žiaľ môžu vyberať len niektorí. My ostatní sa musíme len spoľahnúť na to, že aj náš nadriadený si čochvíľa všimne, že odvádzame dobrú prácu. Ako ste však na tom Vy? Aj keď nevediete tím ľudí, predsa len na Vašu pochvalu čakajú minimálne Vaše deti. Aj keď to možno tak nevyzerá, aj tie staršie budú radi ak si všimnete a oceníte ich snahu a dobré výsledky, aj keď sú „len“ v škole. Aj touto cestou treba motivovať študentov k lepším výsledkom. Veď tie sú predsa pre ich ďalšie uplatnenie zásadné a iste nechcete, aby Vaše dieťa robilo podradnú prácu.

Vysoká škola je tak často nutnosťou, aj keď o jej nevyhnutnosti sa vedú diskusie už nejakú dobu. V každom prípade treba brať do úvahy aj drobné úspechy. Ak teda Vaše dieťa úspešne napísalo dôležitú seminárnu prácu, zaslúži si odmenu. Vhodná preto môže byť aj zimná dovolenka. Horský hotel nájdete aj v našich veľhorách, treba len hľadať ten správny, no ak chcete ísť skutočne ďaleko aj od svojich pracovných povinností, vyhovie Vám Sliezsky dom.

Write a comment...
0 awesome comments!