Skip to main content

Čistý filter pevných častíc bez spaľovania a výmeny

| Manworld.sk | Téma
Zdroj obrázka: Kinek00/Shutterstock.com

Keď sa ukázalo, že „čistý“ naftový motor vypúšťa viac škodlivých a toxických látok, ako sa pôvodne predpokladalo, zákonodarcovia zareagovali prísnejšími normami. Na splnenie prísnejších limitných hodnôt preto výrobcovia vozidiel vyvinuli systém čistenia výfukových plynov, ktorému sa hovorí filter pevných častíc. A ako to už pri filtroch býva, odfiltrované látky sa usadzujú aj vo filtri pevných častíc.

Ako teda postupovať tak, aby filter autu plnohodnotne slúžil stále, bez ohrozenia životného prostredia, výkonu auta, ale aj našej peňaženky?

Nie vždy je nutné pri zanesení filter vymieňať, pretože každý kvalitný DPF filter sa dá vyčistiť s ohľadom na všetky vyššie spomenuté a dôležité faktory. Poďme sa spoločne o tom presvedčiť.

Ako zistíte, že je najvyšší čas na servis DPF?

Ak je filter pevných častíc zanesený, môže to v extrémnych prípadoch viesť k nákladným následným škodám na motore. Preto je dôležité brať znamenia a signály vážne. Či je filter pevných častíc plný, zistíte podľa týchto príznakov:

  • Kontrolka odlučovača pevných častíc sa rozsvieti a bliká: Výfukové plyny slabšie prúdia cez zanesený filter a zvyšuje sa tlak na sacej strane.
  • Zvýšiť sa môže aj spotreba paliva: Vaše vozidlo sa začne regenerovať v čoraz kratších intervaloch.
  • Výkon motora klesá - v dôsledku zvýšeného tlaku výfukových plynov medzi spaľovacími komorami a filtrom sadzí.
  • Motor prejde do núdzového režimu a vzniká porucha riadenia motora: Aby sa predišlo poškodeniu motora, regulátor sa prepne do núdzového režimu.

Všetkým týmto prípadom sa dá vyhnúť, ak vaše vozidlo podstúpi kontrolu, ktorou môže byť kompletný servis DPF.

Výhodou takejto kontroly a kompletného repasu filtra je, že sa vykonáva nielen pod dohľadom tých najlepších odborníkov, ale aj pomocou prístrojov, ktoré sú testované Slovenskou legálnou metrológiou a teda certifikované, čo zaručí ten najlepší výsledok repasu alebo opravy filtra.

Prečo je servis a repas DPF filtra najlepšie riešenie?

Samozrejme, na zníženie znečistenia filtra môžete použiť aj rôzne aditíva a prísady, tie však ale nedokážu tvorbe sadzí zabrániť úplne. Ani spaľovanie sadzí pri rýchlejších obrátkach motora vždy nestačí, preto sa ako najlepšie riešenie používa repas a kompletný servis DPF filtra, ktorý šetrí nielen naše životné prostredie, ale aj peňaženku rovnako dobre, ako úsporné LED parkovačky.

Tak na to myslite a auto si čistým DPF filtrom poistite.

Prečítané: 739x
Späť hore