Čo ste nevedeli o väzenskej samotke

Keď sú zločinci odsúdení  na tresty odňatia slobody, všeobecné pochopenie je, že trestom je strata slobody a času. Oveľa tvrdšie sa ukázali byť tresty v izolácii, odopieraná ľudská spoločnosť vo všetkých formách, s výnimkou stráže, v cele ostávajú 23 hodín každý deň, niekedy aj viac. Tento systém sa používa v USA a je len na väzenských orgánoch ako s väzňami naložia.

National Geographic Explorer spustil na túto tému prenikavú sériu, my uvádzame 5 vecí, ktoré ste možno nevedeli.

1. SAMOTKA MÔŽE ZNIČIŤ ČLOVEKA ZA NIEKOĽKO TÝŽDŇOV

Prvá vec, ktorú samotka zapríčini je, že človek je sám sebe ľahostajný. Po celé desaťročia sa vie o závažných psychologických účinkoch samotky, ale v roku 1950 sa dvom americkým výskumníkom dostala do rúk publikácia z KGB, kde sa samotka uvádza ako metóda výsluchu a indoktrinácie, používaná komunistickou tajnou službou.

2. V SÚČASTNOSTI JE NA SAMOTKE 80.000 AMERIČANOV

Podľa informácií zverejnených na stránkach National Geographic Explorer, sa v Amerike naďalej využíva táto forma väznenia, výsledok je viac ako 80.000 Američanov zadržiavaných v samotke.

3. SAMOTKA BOLA VYVINUTÁ AKO HUMÁNNA ALTERNATÍVA

V 19. storočí sa začali boje proti šíreniu obchodu s otrokmi, do tej doby držali otrokov v zhnitých väzniciach, ktoré boli zle spravované a k osudu väzňov bol každý ľahostajný. Prvý revolučný a pre mnohých humánny projekt s účelom: potrestať a reformovať, bol v roku 1790, Walnut street vo Philadelphii známy aj pod pojmom "kolíska moderného väzenstva" - izolovaný väzeň v snahe reformovať ho. Bolo to považované za druh zmierenia či pokánia, v skutočnosti boli väzni držaní na samotkách po celé roky a nikdy ich nepúšťali.

Túto koncepciu sa podarilo plne realizovať v roku 1829 založením východnej štátnej väznice, prvá väznica v histórií zložená len s buniek pre samotku.

4. SAMOTKA NARUŠUJE POZORNOSŤ

Stuart Grassian, lekár na Hardvarskej fakulte psychiatrie argumentoval, že samotka vytvára dva zničujúce duševné problémy: neschopnosť sa sústrediť (trpiaci sa nemôže sústrediť a trpí stratou pamäti) a neschopnosť zmeny pozornosti na niečo iné (mentálna fixácia vedie k paranojám). Čo je horšie, samotky stav väzňov len zhoršujú, prehlbujú existujúce duševné problémy a u zdravých ľudí vedú k novým duševným chorobám.

5. PRVÉ VÄZENIE SO SAMOTKOU BOLO V RÍME

Ako už bolo uvedené, Walnut Street Jail bol humánny prístup k modernej väznici, ale prvá zmienka o izolovaných väzňoch pochádza o takmer jedno storočie pred tým.

V roku 1890, americký najvyšší súd vydal stanovisko v prípade prezidenta Jamesa Madleyho, ktorý bol odsúdený na trest smrti za vraždu svojej manželky. Odsúdený mal stráviť čas do popravy v samotke. Avšak, keď Madley zabil svoju ženu, štát zakázal trest smrti. Madley sa v tomto prípade obrátil na vrchný súd, ktorý súhlasil, že štát porušil jeho ústavné právo a nesmel ho držať v samotke len preto, že trest smrti bol zrušený a Madley teda nemal čo robiť v samotke. Stal sa z neho slobodný človek. Súd sa medzitým chopil príležitosti a označil takéto väznenie za škodlivé a upozorňuje na prípad samotiek pripojených k nemocnici San Michele v Ríme v roku 1703.

Write a comment...
0 awesome comments!