Čo považovať za správnu výživu?

Čo jesť a čo nie, ak chceme správne vyživovať svoj organizmus? Existuje veľké množstvo teórií, množstvo kníh, veľa odborníkov s rôznymi názormi na túto tému. Fakt je, že ľudský organizmus sa celu dobou existencie postupne mení a prispôsobuje možnostiam.

Iné jedlá sme konzumovali v pred niekoľkými tisíckami rokov, iné jedlá konzumujeme dnes.

Nedá sa povedať že v minulosti ľudia jedli zdravšie alebo nezdravšie. Kvalita jedál bola úplne iná, ale zároveň bola aj iná pestrosť v ponuke.  Človek ako celok má zložitú štruktúru so zložitými funkciami. K správnemu fungovaniu prispievajú látky ktoré prijíma zo svojho okolia, pričom od niektorých je plne závislý a naopak niektoré látky nás zabíjajú a tým nám aj viditeľne skracujú náš život. Výživa človeka ale aj každého organizmu má na jeho zdravie a jeho rozmnožovaciu schopnosť kľúčové postavenie. Tak ako u rastlín aj u živočíchov dochádza pri nedostatku ale aj pri prebytku živín k zdravotným problémom. Pre dosiahnutie vysokého existenčného veku v relatívne dobrom zdraví a vysokej plodností má každý živočíšny druh má optimálne prostredie a výživu. V čom sa človek nijako nelíši od iných druhov.

V závislosti medzi výživou , životným štýlom a zdravotnými poruchami človeka je možné určiť poruchy a od nich je možné vyvodiť správnu výživu a možnosť odstránenia vzniknutých porúch a normalizovanie správnej funkcie orgánov a ich regenerácie. Toto je však závislé aj od veku, genetickej odlišnosti, individuálnej špecifičnosti, jedinečnosti druhu, veku, zdravotného stavu, psychického stavu a aktivít, či spánku, oddychu, telesných činností, alebo pohlavnej aktivity a iné.

Matka príroda nám už od nepamäti poskytuje všade dostupné byliny ktroé upravujú stav organizmu, pomáhajú k jeho regenerácii, k jeho detoxikácii, vylepšieniu funkcie orgánov. Existujú byliny ktoré pomáhajú k tvorbe enerie, alebo naopak k odbúravaniu nahromadenej energie, alebo tukov.

Veľmi dôležitá je tiež strava a to prírodná, alebo tá ktorá je k nej najbližšie a prírodne aktívnej látky. V organizme všetko so všetkým súvisí. Nie je možné upravovať funkcie organizmu pomocou jednej látky. Existuje rada kombinácií prvkov ktoré vzájomne ovplyvňujú chod a správnu funkciu organizmu.

Pokračovanie v ďalšom článku....

Write a comment...
0 awesome comments!