Aké podmienky spĺňa optimálne pracovné prostredie?

Pracovisko je určitá oblasťou územia alebo priestoru, vybaveného potrebnými výrobnými zariadeniami, v rámci ktorých sa zamestnanec zaoberá pracovnou činnosťou.

Je logické, že na dosiahnutie vysokej produktivity práce je potrebné zabezpečiť také podmienky, za ktorých bude pracovná kapacita najvyššia. Aj v bežnom živote nás predsa ovplyvňujú farby, kvalita ovzdušia, klíma a iné faktory, takže inak tomu nebude ani na pracovisku.

Zamestnávateľ by vám mal prispôsobiť pracovisko s prihliadnutím nielen na špecifický druh činnosti, kvalifikáciu, ale aj na individuálne fyzické a psychologické charakteristiky každého z vás. Nemal by však zabudnúť ani na nevyhnutnú ochranu pred požiarmi.

Základnou požiadavkou je ochrana práce

Najdôležitejšou požiadavkou pri dobrej organizácii pracoviska je zabezpečiť bezpečné a pohodlné pracovné prostredie, aby sa zabránilo výskytu chorôb z povolania a úrazov. Tento súbor aktivít sa nazýva ochrana a bezpečnosti pri práci, ktoré máme zakotvené aj v zákonníku práce.

Inými slovami, ochrana práce je v skutočnosti systémom legislatívnych aktov v spojení so sociálno-ekonomickými, organizačnými, technickými, hygienickými a liečebno-preventívnymi opatreniami a prostriedkami zabezpečujúcimi bezpečné pracovné podmienky a ochranu zdravia zamestnancov.

Na tento účel je potrebné vytvoriť priaznivé pracovné podmienky v súlade s hygienickými normami, bezpečnosťou, ergonómiou a estetikou. Pravidelne zamestnancov školiť a v prípade potreby zaistiť PZS.

Vnútorná mikroklíma

Legislatíva našej krajiny prísne reguluje aj teplotu a vlhkosť vzduchu v miestnosti. Závisí to samozrejme od ročného obdobia, no ideálna je teplota od 23 do 25 ​​° C. V prípade nemožnosti dodržania týchto podmienok na jednej alebo druhej strane, je dĺžka pracovného dňa skrátená, alebo by sa mali zaistiť vyššie príjmy tekutín a častejšie prestávky.

Požiadavky na osvetlenie

Bez svetla fungovať nedokážeme a pokiaľ nie je dostatočné množstvo toho denného, musí byť zaistené umelé. Čo to znamená? Napríklad osvetlenie v miestnosti by malo byť v rozsahu 200 lúmenov na každý 1 meter štvorcový.

Pri použití umelého osvetlenia by mali správne parametre osvetlenia zabezpečiť dobrú viditeľnosť informácií poskytnutých obrazovkou osobného počítača. Pre miestne osvetlenie sa tak odporúčajú lampy, ktoré sú inštalované na stolových počítačoch alebo špeciálne vybavených paneloch vertikálnej inštalácie na stene alebo strope.

Požiadavky na hluk

Naše senzory sú veľmi citlivé a reagujú naozaj na všetko, preto nám môže prekážať aj hluk. Pre hladinu hluku je maximálny prah nastavený na 80 decibelov. Niektoré budovy ale nie sú na takéto podmienky nastavené, preto je vhodné spolu s dobrou hydroizoláciou strechy myslieť aj na zvukovú.

Vyššie hodnoty musia byť zaistené vybavením priestorov zariadeniami a materiálmi, ktoré absorbujú hluk. V rámci produktivity je to dôležité, inak a sústrediť na svoju prácu nedokážete.

Nezabudnite ani na prestávky a doplnenie energie v podobe zdravej stravy. Na to všetko by vám zamestnávateľ, aj vo svojom vlastnom záujme, vytvoriť tie najlepšie podmienky.

 

Write a comment...
0 awesome comments!